Om plænti

Kulturkort-ordningen Plænti skal gi ungdom tilgang til et bredt spekter av kulturopplevelser for en billig penge. Ordningen skal være med på å øke målgruppens interesse og bruk av regionens kultur- og fritidstilbud. Kulturkort-ordningen skal bistå kulturaktører i hele distriktet til gjennomføring av arrangement, og at det skal være billig for ungdom i målgruppen 13-20 år å delta. Ordningen ønsker å utfordre arrangører til å gjøre seg attraktiv for målgruppen. Gi arrangører refusjon i forhold til billettutgifter. Produsere egne arrangement. Bidra til at ungdom kan gjennomføre egne arrangement. 



Plænti.no vil jevnlig oppdateres med nye arrangement, informasjon om spesialtilbud og konkurranser med mulighet for å vinne gratisbilletter, t-skjorter osv.

For de som registrer jeg på Plænti sin hjemmeside er det også mulig å skrive inn kommentarer, stemme på arrangement, sende inn anmeldelser og bilder.


Plænti i Nord-Trøndelag:
Nord-Trøndelag gjennomfører nå ei prøveordning der Plænti -kortet fungerer som felles medlemskort for ungdomsklubbene i Namsos, Overhalla, Steinkjer og Stjørdal.   I tillegg til å gi billigere kulturopplevelser inviterer hver av klubbene til lokale Plænti-arrangement. Og de de har fire felles arrangement i løpet av året.

Kortet finner du her:

Steinkjer
http://huze.no

Stjørdal
http://www.facebook.com/huset.stjordal

Namsos
http://www.lagre.net

Overhalla
http://www.overhalla.kommune.no/ungdomsklubb.145919.no.html








 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag CMS: InCreo
postinfo@plaenti.no telefon 90 09 12 39 postJan Inge Yri telefon 99 25 41 45